CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS
Đăng ngày: 17/06/2011 10:45 am

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          MÃ CHỨNG KHOÁN: VBH                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                    Tp.HCM, Ngày 15   tháng 06  năm 2011

THÔNG BÁO

                                         Kính gởi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

    - Sở Giao dịch Chứng khóan Hà Nội

    - Cổ đông Công ty Cổ phần điện tử Bình Hòa

                       

Đại hội đồng cổ đông thường niên  Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa năm 2011 đã bầu ra Hội Đồng Quản  Trị và Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 2011 -2015 gồm các thành viên sau :

 

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1- Ông Nguyễn Anh Dũng    – Phó Tổng GĐ  Tổng Công Ty CP Điện tử & TH VN

2- Ông Trần Thanh Lưu        – Đại diện Công ty CP Đầu tư XD & Ứng dụng CNM

3- Ông Nguyễn Văn Thành   – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà

4- Bà Lê Thị Ngọc Thủy      – Kế Toán Trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà

      * BAN KIỂM SOÁT:

            1- Ông Nguyễn Văn Trãi  – Trưởng phòng TC-LĐ Công ty CP điện tử Bình Hòa

            2- Bà Trần Thị Ngọc Thảo – Kế toán Tổng Công ty CP điện tử & TH VN

3- Bà Hà Thị Phương – Phó Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư XD & Ứng dụng CNM

 

Ngày 14/06/2011, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát đã họp và bầu các chức danh sau :

-         Chủ tịch Hội Đồng Quản trị        : Ông Nguyễn Anh Dũng

-         Trưởng Ban Kiểm soát               : Bà Trần Thị Ngọc Thảo

 

Nay Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà xin thông báo đến Quý Cơ quan và Cổ đông Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà.Chúng tôi  xin chịu hòan tòan trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông báo  này.

 

Xin chân thành cám ơn và trân  trọng kính chào !

                                                                                    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                               

                                                                              (Đã  ký)

                                                                        

                                                                 NGUYỄN ANH DŨNG

                                                                           

    
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Công ty (21/05/2009)
 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011)
 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010 (27/04/2010)
 + Thành Viên Taiwantrade (28/12/2012)