CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011
Đăng ngày: 17/05/2011 01:04 pm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ  BÌNH HÒA

Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM

Điện thoại : 08-35160847/08-38432472. Fax : 08-38432460.

Website : http://www.viettronics-binhhoa.com

 

 

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

---o0o---

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa trân trọng Thông báo và kính mời Qúy cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty như sau :

 

     1. Thời gian tổ chức đại hội: : 08g00 ngày thứ bảy 28 tháng 05 năm 2011.


2. Địa điểm:  Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa – Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM.

 

3. Nội dung Đại hội:

1.      Báo cáo kết qủa SXKD năm 2010 & dự thảo kế hoạch SXKD năm 2011

2.      Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010.

3.      Báo cáo của  Ban kiểm soát.

4.      Báo cáo của Công ty kiểm toán.

5.      Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010.

6.      Bầu  Hội đồng Quản trị  và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011-2015

7.      Các vấn đề khác có liên quan.

 

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa theo danh sách chốt ngày 10  tháng 05  năm 2011 đều được tham dự.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng mẫu của Công ty .

 

5 Tài liệu phục vụ Đại hội :

Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến nội dung đại hội sẽ được thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 sẽ được đăng trên Website của Công ty : http://www.viettronics-binhhoa.com

 

6.  Thời gian đăng ký và các nhận tham dự đại hội:

-            Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Qúy cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức Đại hội của Công ty. Nếu Qúy cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền (theo mẫu ủy quyền) và gửi hoặc fax tới Công ty trước 16g30 ngày thứ tư 25 tháng 05 năm 2011.Người liên hệ : cô Tường Thúy, điện thoại : 35160847/0979796064, e-mail : thuy@viettronics-binhhoa.com .

 

-        Khi đi tham dự Đại Hội, Qúy cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu ( Bản chính) . Đối với trường hợp nhận ủy quyền  đề nghị mang bản chính ủy quyền và CMND.

-        Thông báo này thay cho thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 cùa Công ty CP Điện Tử Bình Hòa ( trong trường hợp  cổ đông chưa nhận được Thư triệu tập).

 

Trân trọng thông báo và kính mời !

 

                                                                                            CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                               ( Đã ký)

 

 

                                                                                          NGUYỄN ANH DŨNG 


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010 (27/04/2010)
 + Thành Viên Taiwantrade (28/12/2012)