CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Quy Chế Quản Trị Công Ty VBH (16/04/2009 07:49 am)

 


Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS (17/06/2011 03:45 am)


Thay Đổi Chủ Tịch HĐQT Công ty (21/05/2009 04:49 am)

 


Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010 09:09 am)


Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011 06:04 am)


Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010 06:32 am)