TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông tin khác

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Xem Tổng Hợp Các Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

Tải về máy:

Xem Tổng Hợp Các Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

Ghi chú: Nếu trường hợp nhấp trực tiếp mà không tải được file hãy nhấp phải chuột vào file và chọn Save Link As.
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Báo Cáo Kiểm Toán Năm 2010
 + Báo Cáo Tài Chính Năm 2010
 + Dự Kiến Phân Chia Lợi Nhuận Năm 2010
 + Báo Cáo Thù Lao - Thưởng Của HĐQT và BKS
 + Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010
 + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
 + Giấy Đề Cử- Lý Lịch Trích Ngang ƯCV Năm 2011
 + Chương Trình ĐHCĐ Năm 2011
 + Quy Chế Ứng Cử - Đề Cử Năm 2011
 + Thông Báo ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2011