TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Quy chế và diều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Thông Tin Khác

Báo cáo tài chính năm 2022

Văn kiện ĐHCĐ năm 2023

BC QT và thường niên năm 2022

Văn kiện ĐHCĐ năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021

BC QT và thường niên năm 2021

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
 + Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh tăng KH lợi nhuận năm 2022
 + BC tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2022
 + Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
 + Các văn kiện đã được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2022
 + Biên Bản ĐHĐCĐ năm 2022
 + Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022
 + Nghị quyết thông qua nội dung dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2022
 + Dự thảo văn kiện họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
 + TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết ĐHCĐ năm 2022