TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2018


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán
 + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
 + Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
 + Giải trình lợi nhuận quý IV năm 2017 bị lổ
 + Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
 + Báo cáo tài chính quí III năm 2017
 + Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017
 + Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm được soát xét
 + Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017
 + Báo cáo tài chính quý II năm 2017