TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông Tin Khác

BC QT và thường niên năm 2021

Quy chế và diều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Báo Cáo Tài Chính Quý III Năm 2011


Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Giải Trình Chêch Lệch Sau Kiem Toan T06/2011
 + Báo Cáo Công Tác Soát Xét Tài Chính
 + Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2011
 + Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2011
 + Giải Trình Chênh Lệch Lợi Nhuận Quý I/2011
 + Báo Cáo Thường Niên 2010
 + Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán Năm 2010
 + Giải Trình Chênh Lệch Sau Kiểm Toán 2010
 + Báo Cáo Tài Chính Quý IV Năm 2010
 + Giải Trình Chêch Lệch Lợi Nhuận Quý IV/2010