TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông Tin Khác

BC QT và thường niên năm 2021

Quy chế và diều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Văn kiện ĐHCĐ năm 2021

BC QT và thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Văn Kiện ĐHCĐ năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019

BC QT và thường niên năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Thư mời tham dự ĐHCĐ năm 2021


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết ĐHCĐ 2021


Phiếu xác nhận tham dự họp ĐHCĐ năm 2021


Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ năm 2021


Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông năm 2021


Quy chế tổ chức ĐHCĐ


Chương trình ĐHCĐ năm 2021


BC KQ SXKD 2020 - Dự kiến KH SXKD 2021 và NK 2021-2026- Dự thảo