CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Biên bản kiểm phiếu
Đăng ngày: 25/01/2008 09:29 am

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

 

BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY

---------------

 

Hôm nay vào lúc 09 giờ, ngày 22 tháng11 năm 2007, tại Văn phòng :

­         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

­         Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM.

­         Giấy đăng ký kinh doanh số : 4103004312, Vốn điều lệ :  29 tỷ đồng.

­         Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau đây tham dự :

                        1. Ông Nguyễn Văn Trãi :  Ủy viên Ban kiểm soát  Trưởng ban

                        2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy  :        Ủy viên

                        3. Ông Bùi Đăng Huy :                      Ủy viên

         Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông Công ty. Mục đích của việc thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản :

Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về hợp tác đầu tư dự án xây dựng chung cư cao cấp với Công ty Cp Đầu tư xây dựng & ứng dụng Công nghệ mới (TECCO) nhằm đa dạng hóa phương thức sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận cho Công ty.

 I.       Kết quả kiểm phiếu :

­    Tổng số cổ phiếu gửi nhóm cổ đông và cổ đông :2.900.000.cp, chiếm : 100%.

­    Tổng số phiếu gửi : 341 phiếu , nhưng bưu điện trả lại là : 01 phiếu

­    Tổng số đại diện nhóm cổ đông và cổ đông tham gia biểu quyết : 164

­    Tổng số cổ phiếu của nhóm cổ đông và cổ đông tham gia biểu quyết: 2.699.700 cp

­    Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là : 164 phiếu

­    Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là : 0

­    Tổng số cổ phiếu tán thành là :2.671.800 cp (162 phiếu), đạt :92.13 %

­    Tổng số cổ phiếu không tán thành :  27.900 cp (02 phiếu), đạt 0,96%

­    Ngoài ra có một ý kiến đóng góp riêng của cổ đông bằng văn bản kèm theo.

II.       Dự án được thông qua :

Theo kết quả kiểm phiếu của các cổ đông Công ty, với tỷ lệ 92,13% ý kiến đồng ý với nội dung đã nêu trong văn bản xin ý kiến.

NỘI DUNG DỰ ÁN:

·        Địa điểm: Lô thửa số 38,đường Linh Đông,KP.07,P.Linh Đông,Q.Thủ Đức

·        Tên gọi: Dự án Chung cư cao cấp Linh Đông – Q.Thủ Đức – Tp.HCM

·        Diện tích đầu tư :  4.800m2

·        Sẽ xây dựng Chung cư cao cấp bao gồm 02 tòa nhà - mỗi tòa nhà 14 tầng (01 tầng hầm) với tổng số vốn đầu tư khoảng: 175.000.000.000 đ ( Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).

·        Dự kiến thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009 thu hồi vốn và lãi

·        Dự kiến lợi nhuận:  20.000.000.000 đ ( Hai mươi tỷ đồng)

HÌNH THỨC HỢP TÁC:

·        TECCO sẽ làm chủ đầu tư góp vốn 55% và VBH sẽ tham gia góp vốn 45%.

·        TECCO và VBH sẽ cử người đại diện tham gia thành lập Ban dự án , cùng nhau tham gia và quản lý dự án trong quá trình thực hiện.

·        Việc góp vốn theo tỷ lệ và theo yêu cầu tiến độ dự án: Lợi nhuận thu được từ dự án này sẽ được phân phối theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên

·        Sau khi dự án đầu tư xây dựng chung cư cao cấp hoàn tất, các bên thu hồi vốn và lãi TECCO sẽ đảm bảo việc quản lý toàn bộ họat động của chung cư sau này.

­             Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng & Ứng dụng Công Nghệ Mới (TECCO) tổ chức và  thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để tiến hành.

           

            Biên bản này đã được lập xong vào lúc 11giờ cùng ngày.

 

                                                     TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

 

                                                           (Đã ký)                                   

 

                                        Nguyễn Văn Trãi

 
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính 2009 (27/04/2010)
 + Quy Chế Quản Trị Công Ty VBH (16/04/2009)
 + Thông Báo Chủ Tịch HĐQT & BKS (17/06/2011)
 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2010 (14/05/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Năm 2011 (17/05/2011)
 + Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Năm 2009 (15/04/2010)
 + Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên 2010 (27/04/2010)