CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Quyết định miễn nhiệm Phó Giám Đốc năm 2015 (26/12/2015 04:15 am)


Thông Báo thay đổi Giám Đốc Công ty CP Điện tử Bình Hòa (22/07/2016 08:13 am)


Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám Đốc năm 2015 (26/12/2015 04:11 am)


Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2012 (29/05/2012 06:10 am)


Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên và Quy Chế Bầu Cử 2011-2015 (05/05/2012 02:33 am)


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011 (18/04/2012 05:31 am)