TIN TỨC  
Hôm nay:
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn kiện ĐHCĐ năm 2019

Văn kiện ĐHCĐ năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

BC QT và thường niên năm 2018

Văn kiện ĐHCĐ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BC QT và thường niên năm 2017

Văn kiện ĐHCĐ năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

BC QT và thường niên 2016

BC QT và thường niên 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2015

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2014

BC QT và Thường Niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

BC QT Và Thường Niên 2013

BC QT Và Thường Niên 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2012

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2011

BC QT Và Thường Niên 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Văn Kiện ĐHCĐ Năm 2010

BC QT Và Thường Niên 2010

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010

Điều Lệ Công Ty

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Biên Bản Họp ĐHCĐ Năm 2013

Tải về máy:
Bien ban DHDCD nam 2013.pdf
Bản in Gửi bạn bè

Các tin khác:

 + Nghị Quyết ĐHCĐ Năm 2013
 + Giấy Đề Cử Thành Viên HĐQT
 + Lý Lịch Trích Ngang Ứng Viên HĐQT
 + Mẫu Phiếu Biểu Quyết năm 2013
 + Báo Cáo Hoạt Động của HĐQT năm 2012 và KH năm 2013
 + Mẫu Giấy Đề Cử Thành Viên HĐQT 2013
 + Mẫu Lý Lịch Trích Ngang Bầu Bổ sung BKS- HĐQT
 + Dự Kiến Phân Phối Lợi Nhuận- Cổ Tức 2012
 + Tờ Trình ủy quyền sử dụng đât cho HĐQT năm 2013
 + Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2013