CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám Đốc năm 2016 (28/09/2016 02:24 am)


Quyết định miễn nhiệm Phó Giám Đốc 2016 (28/09/2016 02:44 am)


Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Giám Đốc năm 2016 (28/09/2016 02:47 am)


Quyết Định bổ nhiệm Phó Giám Đốc 2016 (28/09/2016 02:51 am)


Công bố thông tin bổ nhiệm Giám Đốc năm 2016 (22/07/2016 03:38 am)


Quyết Định bổ nhiệm Giám Đốc năm 2016 (22/07/2016 03:44 am)