CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
TIN TỨC

Sự Kiện

Thông cáo báo chí

Tin tuyển dụng

Công Đoàn-Đảng-Thanh niên

Hình ảnh các đối tác

Tin Tức khác

 
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.8 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.8 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011 (18/04/2012 05:31 am)


Quyết địng đầu tư dự án (25/01/2008 01:16 am)
• Quyết địng đầu tư dự án xây chung cư cao cấp

Biên Bản Bầu Chủ Tịch HĐQT (14/06/2011 05:18 am)


Biên Bản ĐHCĐ 2011 (13/06/2011 05:32 am)


Biên bản kiểm phiếu (25/01/2008 02:29 am)
• Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản

Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính 2009 (27/04/2010 07:25 am)